Температурын аюултай орчинд 4 цагаас илүү хадгалсан хүнсийг бүү хэрэглээрэй.

Нэмэгдсэн: 2019-02-02

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл