Нийслэлийн хэмжээнд цэргийн бүртгэлийн явц 53 хувьтай байна

Нэмэгдсэн: 2019-01-14

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл