Аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд

Нэмэгдсэн: 2019-01-11

Сар шинийн баяраар олгогдох салбарын шагналд нэр дэвшигчдийн материалыг 2019 оны нэгдүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна. Хугацаа хоцроосон болон журамд заасан материалын бүрдлийг бүрэн хангаагүй тохиолдолд шагналд хамруулах боломжгүйг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд анхаарна уу. 

/Сайдын тушаалыг 2019 оны нэгдүгээр сарын 28-ний өдөр батлуулах ба хоёрдугаар сарын нэгний өдрийг хүртэл шагналыг олгоно./


Шагналын журмыг эндээс харна уу.

http://www.mmhi.gov.mn/public/more/id/689 

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл