Архивын ерөнхий газрын 2018 оны 11 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тоон мэдээг танилцуулж байна

Нэмэгдсэн: 2018-12-11

Архивын ерөнхий газрын 2018 оны 11 дүгээр сард хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тоон мэдээг танилцуулж байна

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл