ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Олон улсын Цахилгаан Холбооны байгууллагаас сургалт зохион байгууллаа
Олон улсын Цахилгаан Холбооны байгууллагаас сургалт зохион байгууллаа

Олон улсын Цахилгаан Холбооны байгууллагаас зөвлөх Абрам Сион хүрэлцэн ирж 6-р сарын 10-14-ны өдрүүдэд хиймэл дагуулын олон улсын зохицуулалтанд ашиглагддаг программ хангамжууд болон зохицуулалтын процессуудыг хэрхэн хийх аргачлалын талаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд МТШХХГ болон ХХЗХ-ны холбогдох мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ