Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 770 иргэн үйлчлүүлжээ

Нэмэгдсэн: 2018-10-31

Энэ сарын 15-наас 29-ний өдрүүдэд МХЕГ-ын Зөвлөгөө, мэдээллийн төв нийт 770 иргэнд үйлчилж, 739 албан бичиг, 31 өргөдөл гомдол хүлээн авчээ.

Зөвлөгөө, мэдээллийн төвөөр үйлчлүүлсэн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гарын авлага, зөвлөмж тарааж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл