Дулааны станцуудын өвөлжилтийн бэлтгэлийг шалгав

Нэмэгдсэн: 2018-10-19

Монгол Улсын Засгийн газрын 220 дугаар тогтоол, МХЕГ-ын 01/04 тоот урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын удирдамж, Увс аймгийн Засаг Даргын 08 тоот албан даалгаварын хэрэгжилтийн хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Улаангом сумын дулааны 1, 2 дугаар станц болон 16 сумдын төвлөрсөн халаалтын зуухны газруудын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэлийг шалгалаа. Өвөлжилтийн бэлтгэл аймгийн хэмжээнд 95.3%, аваарийн(аюулгүйн) нөөц бүрдүүлэлт 60.2%-тай, дулаан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл