Орон сууцны инженерийн шугам сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахад анхаарна

Нэмэгдсэн: 2018-10-19

МХЕГ-ын Дэд бүтцийн хяналтын газраас “Орон сууцны барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний ашиглалтад анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Эрчим хүч, хэмжилзүй, шингэрүүлсэн шатдаг хий, өргөх байгууламжийн хяналтын чиглэлээр аюулгүй ажиллагаа, техник ашиглалтын явцад гарч буй зөрчил дутагдал, гарч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хийгдэж буй тус сургалтад Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын инженер техникийн ажилтнууд хамрагдсан байна.

Сургалтаар орон сууцны цахилгааны аюулгүй байдлыг сайжруулах, хүүхдэд ээлтэй эрүүл орчин бүрдүүлэх талаар зөвлөмж, чиглэл өгч, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлов.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл