"Гал түймэр унтраах тактикийн сургууль" явууллаа

Нэмэгдсэн: 2018-10-16

     "Гамшгийн эрсдлийг бууруулах олон улсын өдөр"-ийг зохион байгуулах ажлын хүрээнд дүүргийн Улаан загалмайн хороо, Онцгой байдлын хэлтэс хамтран "Гал түймэр унтраах тактикийн сургууль" явуулж, Өсвөрийн Улаан загалмай, Залуучуудын Улаан загалмайн гишүүд, сайн дурын идэвхтнүүдийг хамрууллаа.


Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл