ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН БАЙЦААГЧИД ЯПОН УЛСАД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА.

Нэмэгдсэн: 2018-10-03

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН БАЙЦААГЧИД ЯПОН УЛСАД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА.

2018.02.27

Санал болгож байна
2019-11-04 15:24:07

2019-11-04 15:22:41

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл