ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Хамтран ажиллах тухай урилга хүргүүлэх нь
Хамтран ажиллах тухай урилга хүргүүлэх нь

Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ нь иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй, тохилог орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, тэдний нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, vйлчилгээний чанар, хvртээмжийг дээшлvvлэн ажиллах зорилгын хүрээнд иргэд, албан байгууллага аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага та бүхнийг хамтран ажиллахыг урьж байна.

Тухайлбал: Бүтээн байгуулалт, тохижилт, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хөгжил гэх зэрэг иргэдтэй холбоотой бүх чиглэлээр хамтран ажиллах хүсэлт болон танилцуулга, төсөлөө СБД-ийн ЗДТГ-ын 208 тоотод бичгээр ирүүлнэ үү. Тухайн хамтран ажиллах хүсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 325847 Хэвлэл, мэдээлэл олон нийттэй харилцах албанаас тодруулна уу.


САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ