ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээний компанийн зам талбайн үйлчлэгч Б.Анхбаяр Нийслэлийн тэргүүний ажилтан цол тэмдэгээр шагнууллаа
Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээний компанийн зам талбайн үйлчлэгч Б.Анхбаяр Нийслэлийн тэргүүний ажилтан цол тэмдэгээр шагнууллаа

Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээний компанийн зам талбайн үйлчлэгч Б.Анхбаяр Нийслэлийн тэргүүний ажилтан цол тэмдэгээр шагнууллаа

Сүхбаатар дүүргийн тохижилт үйлчилгээний компанийн зам талбайн үйлчлэгч Б.Анхбаяр “Нийслэлийн тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр шагнагдав. МУ-ын нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх үйл хэрэгт мэргэжлийн ур чадвар,хөдөлмөр бүтээлээ зориулж, салбарын хамт олноо манлайлан олгосон түүний шагналыг Сүхбаатар дүүргийн Хот нийтийн аж ахуйн тохижилт хариуцсан орлогч дарга Л.Амарзаяа гардуулан өглөө.Б.Анхбаяр нь Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээний компанийн зам талбайн үйлчлэгчээр 20 гаран жил ажиллаж байгаа аж.

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ