Хөвсгөл аймгийн бүтээн байгуулалт

Нэмэгдсэн: 2013-06-10

Хөвсгөл аймгийн хөгжлийн төв зангилаа болсон Мөрөн суманд сүүлийн жилүүдэд бүтээн байгуулалтын ажил өрнөсөөр байна. Сүүлийн 4 жилд гэхэд 160 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн бөгөөд улсын болон орон нутаг,хувийн хэвшлийн хөрөнгөөр энэхүү хөрөнгө оруулалтыг төрлөх нутгийнхаа бүтээн байгуулалтанд оруулжээ.Үүнийг бусад аймаг буюу уул уурхай хөгжиж буй Өмнөнговь аймагтай харьцуулахад даруй 5 дахин их гэсэн үзүүлэлт гарч байна.Тус аймагт сүүлийн 4 жилд л гэхэд 23 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн байгаа юм. Манай аймагт Энэ онд ч мөн бүтээн байгуулалтын ажил өрнөх бөгөөд сум доторх хатуу хучилттай замыг шинэчлэх,шинээр тавих,Мөрөн Хатгалын чиглэлийн 98,8 км хатуу хучилттай хар замын ажил эхэлсэн явдал.

Мөрөнгөөс хатгалын чиглэлийн 98,8 км хатуу хучилттай хар замын ажлыг хэд хэдэн газар гүйцэтгэж байгаа бөгөөд “Арж капитал” компани 15 км замын ажлыг гүйцэтгэж байна.Энэ нь Мөрөнгийн төв замын төгсгөлөөс Хатгал руу явах замын 15 кмыг нь юм.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл