Өмнөговь аймагт 2017 онд хийсэн онцлох ажлууд

Нэмэгдсэн: 2018-06-18

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл