ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХҮМҮҮЖИГЧИД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ
ХҮМҮҮЖИГЧИД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

ШШГЕГ-ын харьяа хорих 429 дүгээр ангиас Дэлхийн зөн ОУБ-тай хамтран эмчлүүлж байгаа сүрьеэ өвчтэй хүмүүжигчиддээ зориулан “Сүрьеэ, ДОХ, Тамхины эсрэг” сэдэвт сургалтыг 5 дугаар сарын 30-нд зохион байгууллаа. Уг сургалтад 25 хүмүүжигч хамрагдлаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ