ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Ангилан ялгах зориулалттай хогийн сав байрлууллаа
Ангилан ялгах зориулалттай хогийн сав байрлууллаа
Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд ил задгай үүсдэг хогийн цэгүүдийг цэгцлэх, иргэдийн эрүүл цэвэр орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор олон талт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Үүний нэг жишээ дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийтийн эзэмшлийн талбайн 20 байршилд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, хог ангилан ялгах зориулалттайбитүү хогийн савыг хийж байрлууллаа. Иргэдээ хог хаягдлаа ангилан хаяж хэвшье. Холивол хог Ялгавал баялаг.

 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ