ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
МТШХХГ-ААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “СУМДАД ӨНДӨР ХУРДНЫ ӨРГӨН ЗУРВАСЫН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН НЭЭЛТИЙН АЖИЛЛАГАА ДАРХАН ХОТОД БОЛНО
МТШХХГ-ААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ “СУМДАД ӨНДӨР ХУРДНЫ ӨРГӨН ЗУРВАСЫН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН НЭЭЛТИЙН АЖИЛЛАГАА ДАРХАН ХОТОД БОЛНО

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газраас Монгол улсын 2012 оны Төсвийн тухай хуулийн нэгдүгээр хавсралтад тусгагдсан “Сумдад өндөр хурдны, өргөн зурвасын түгээх сүлжээ байгуулах” төслийг хэрэгжүүлэх ажлын нээлт Дархан хотод 6-р сарын 6-ны өдөр болох гэж байна.

Одоогийн байдлаар 9 аймгийн төвд утасгүй интернетийн бүс байгуулж дууссан бөгөөд цаашид 21 аймгийн төвүүдэд бүгдэд нь уг дэд бүтцийг байгуулах юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ