Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтын үзлэг хийлээ

Нэмэгдсэн: 2017-09-19

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн нэрэмжит гэр хороолол, орон сууц, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалтад батлагдсан удирдамжийн дагуу нийслэлийн 6 дүүрэгт холбогдох мэргэжилтэн, ашиглагч компаниудын хамтарсан үзлэг шалгалтыг зохион байгуулаж ажиллалаа.  Үзлэг шалгалтад нийт 13 ашиглагч байгууллагын гэрэлтүүлгийг хамруулсан юм. Нийслэлийн хэмжээнд нийт гэрэлгүүлэг 95.06%-ийн асалттай байна. Гэр хороолол, орон сууцны дундах гэрэлтүүлгийн асалт 94.6 хувь, нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийн асалт 95.7 хувьтай байна гэж Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас мэдээлэв.

Гэрэлтүүлгийн асалт дүүргээр харуулбал:  

Дүүрэг

Байршил

Ашиглагч байгууллага

Асалтын хувь

Дүүрэг

1

Баянзүрх дүүрэг

Гэр хороолол, орон сууцны хороолол дунд

Бажамандал

91.7%

95.1%

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай

Холбоо Трейд

98.5%

2

Сүхбаатар дүүрэг

Гэр хороолол, орон сууцны хороолол дунд

Би Эм жи Эл

Эволва

Гэрэлтүүлэг чимэглэл

96.2%

98%

95.7%

94.2%

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай

Гэрэлтүүлэг чимэглэл

97.2% /87.2%/

3

Чингэлтэй дүүрэг

Гэр хороолол, орон сууцны хороолол дунд

Соёндрийм

95.5%

95.6%

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай

УБЗЗАГ

99% /95.8%/

4

Хан-Уул дүүрэг

Гэр хороолол, орон сууцны хороолол дунд

Новелнэтворк

96%

95.7%

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай

Новелнэтворк

95.4%

5

Баянгол дүүрэг

Гэр хороолол, орон сууцны хороолол дунд

Хайрхан Наран трейд

91.8%

95.3 %

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай

Төгс гэрэлтүүлэг

98.8%

6

Сонгино-хайрхан дүүрэг

Гэр хороолол, орон сууцны хороолол дунд

Цацар хангай

Их хотын гэрэлтүүлэг

89.3%

97.3%

95.1%

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай

Филипс гэрэлтүүлэг

98.7%

 

95.06%

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл