ТӨВ АЙМГИЙН ХӨШИГТИЙН ХӨНДИЙД БАРИГДАЖ БУЙ ШИНЭ НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН АЖИЛТАЙ ЯПОН УЛСЫН ПАРЛАМЕНТЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТАНХИМЫН ДАРГА Т.ООШИМА ТАНИЛЦЛАА.

Нэмэгдсэн: 2017-07-19

ТӨВ АЙМГИЙН ХӨШИГТИЙН ХӨНДИЙД БАРИГДАЖ БУЙ ШИНЭ НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН АЖИЛТАЙ ЯПОН УЛСЫН ПАРЛАМЕНТЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТАНХИМЫН ДАРГА Т.ООШИМА ТАНИЛЦЛАА.

ТӨВ АЙМГИЙН ХӨШИГТИЙН ХӨНДИЙД БАРИГДАЖ БУЙ ШИНЭ НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН АЖИЛТАЙ ЯПОН УЛСЫН ПАРЛАМЕНТЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ТАНХИМЫН ДАРГА Т.ООШИМА ТАНИЛЦЛАА.

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл