ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2017 оны 5 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2017 оны 5 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ

Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр # Шийдвэрийн огноо Шийдвэр # Олгосон огноо
1 MV-020803 Өмнөговь Ноён Өвөлжөө уул 1,977.32 Цагаан-Өвөлжөө 5352827 2017.04.13 173 2017.05.04
2 MV-020804 Өмнөговь Баян-Овоо Хацавч 752.53 Грийнривер 5084458 2017.04.12 168 2017.05.05
Ханбогд 5,647.68
3 MV-020806 Төв Баян Баянтал-1 221.11 Эрдэнэшувуут 5802075 2017.05.03 214 2017.05.05
4 MV-020807 Говь-Алтай Тайшир Бор нуур 409.74 Тайширын хүдэр 5243904 2017.04.26 195 2017.05.08
5 MV-020814 Говь-Алтай Бугат Өдөр булаг 328.94 Цогц эрин транс 5350859 2017.05.04 218 2017.05.10
Тонхил 300.76
6 MV-020815 Дорноговь Даланжаргалан Улаан хошуу уул 398.79 Зэт Ди Эл 5297591 2017.05.05 222 2017.05.11
7 MV-020834 Сэлэнгэ Баянгол Сайр-Уул 585.46 Демситрейд 2711184 2017.05.30 282 2017.05.31
Мандал 2,990.38

Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл

Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр # Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар  Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар
1 NE-025104 Говь-Алтай Дэлгэр Дэлгэр-1 2,909.65 Юумэд хайрхан 5403219 XA-017844 2017.05.09 2017.04.27 199
2 NE-025937 Говь-Алтай Тайшир Баян 2,759.35 И Эс Эм Пи 5850169 XV-018767 2017.05.22 2015.08.03 581
3 NE-026251 Төв Бүрэн Их 1,636.46 Моннаад 2794977 XV-019228 2017.05.22 2016.05.20 369
Дэлгэрхаан 1,693.19
4 NE-026683 Төв Архуст Хар толгой 1,966.86 Нэчрал паувер 5722667 XV-019701 2017.05.05 2017.04.13 174
Эрдэнэ 181.33
5 NE-026768 Сэлэнгэ Баянгол Түнхэл 1,305.36 Үлэмж-Алт 5096871 XV-019786 2017.05.22 2016.04.12 282
6 NE-026932 Дорноговь Сайхандулаан Сайхан 18,785.22 Төмөрт-Өргөө 5186552 XV-019970 2017.05.22 2016.03.29 249

 Шилжүүлсэн тусгай зөвшөөрөл

д/д Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Талбайн хэмжээ Шилжүүлсэн хэлбэр Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
Регистр
Шинэ эзэмшигчийн
 нэр
Шинэ эзэмшигчийнрегистрийн дугаар Шийдвэрийн
 огноо
Шийдвэрийн
дугаар
1 MV-004691 Булган Дашинчилэн Урд дэлэн 18.99 Бүхэлд нь  Эс Би Эф 5184851 Уулсзаамар 2819996 2017.05.23 268
Төв Заамар 61.30
2 XV-011163 Булган Бүрэгхангай Дэрст хонхор 2,139.80 Бүхэлд нь  Эж-Эрдэнэ 2649098 Эж эрдэнэ майнинг 6152392 2017.05.02 207
3 XV-013045 Дорноговь Алтанширээ Энгэрийн толгод 4,070.55 Бүхэлд нь  Пибодивинсвэй ресорсез 5170672 Синотүм монголиа 5103797 2017.05.18 261
4 XV-013677 Улаанбаатар Налайх Зуун мод 24.55 Бүхэлд нь  Фрийзер 2746565 Сайхан дэлгэр инвест 5362741 2017.04.26 194
5 XV-014414 Хэнтий Баян-Овоо Цагаан чулуут 195.32 Бүхэлд нь  Утаатболор 5081335 Нутгийн болор 5273072 2017.05.08 230
6 XV-014798 Дорнод Матад Хадын худаг 2,194.60 Бүхэлд нь  Жорчидай 5163803 Буман Эксплорейшн 5581486 2017.05.18 262
7 MV-017535 Дорноговь Мандах Цагаан суврага 6,674.37 Бүхэлд нь  Монголын алтан аялал 2871777 Монголын алт МАК 2095025 2017.05.18 258
8 MV-017541 Дорноговь Мандах Түмэн Өлзий уул 10,642.80 Бүхэлд нь  Монголын алтан аялал 2871777 Монголын алт МАК 2095025 2017.05.18 257
9 XV-017877 Говь-Алтай Хөхморьт Хөх 8,865.19 Бүхэлд нь  Эм Эм Ар энд Эм 5310679 Эй энд капитал 5958075 2017.05.23 269
10 XV-017955 Увс Өлгий Ховоот 2,858.53 Бүхэлд нь  Экзоэдем 5264197 Ресурс Ланд 5931088 2017.05.23 269
11 XV-018256 Завхан Эрдэнэхайрхан Худаг 2,914.21 Бүхэлд нь  Эвэйрийч гоулд 5392276 Томбраун майнинг 5864399 2017.05.02 208
12 XV-019118 Төв Баян Булаг 2,542.14 Бүхэлд нь  Баян эрхэт гүн 5441358 Эм Би Би Си майнинг 5961084 2017.05.18 259
13 XV-019597 Өмнөговь Номгон Булаг сүүж 2,710.05 Бүхэлд нь  Эвэйрийч гоулд 5392276 Булаг сүүж майнинг 6163351 2017.05.02 209
14 XV-020538 Дорноговь Эрдэнэ Цагаан дэл 16,004.68 Бүхэлд нь  Фокстрат интернэшнл 5380391 Монгол шанхайн лин хуа олон улсын худалдаа 6184812 2017.05.23 268
15 XV-020743 Дундговь Говь-Угтаал Чулуут толгой 3,827.84 Бүхэлд нь  Алтайн хар азарга групп 5118344 Жунхө куан еа 6163513 2017.05.03 213
16 XV-020820 Говь-Алтай Бигэр Агуйт 10,121.52 Тодорхой хэсгийг Металл эрэл хайгуул 5722438 ЦВД 6165974 2017.05.18 250
17 XV-020826 Дундговь Баянжаргалан Элгэн булаг 3,025.86 Тодорхой хэсгийг Зэвтдуулга 5101883 Элгэн майнинг 6152813 2017.05.18 260
18 XV-020833 Сэлэнгэ Хүдэр Шоргоолжийн гол 427.62 Тодорхой хэсгийг Үлэмж-Алт 5096871 Бест боломж 5074991 2017.05.31 283

Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл

Д/д Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Тухайн суманд хамаарах талбайн
хэмжээ
Нийт талбайн хэмжээ Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
регистрийн дугаар
Сунгасан огноо Шийдвэрийн
 огноо
Шийдвэрийн
дугаар
1 XV-005261 Өмнөговь Гурвантэс Хайрхан толгой 39,075.45 42,816.61 Хайрхан толгой коал 6015093 2020.05.21 2017.05.23 270
Ноён 3,741.15
2 XV-010975 Сэлэнгэ Хүдэр Тайван-1 3,750.78 3,750.78 НАБД 5082137 2020.04.19 2017.05.18 253
3 XV-012707 Сүхбаатар Сүхбаатар Суврага 3,663.20 3,663.20 Тройгоби 5269318 2019.09.12 2017.05.30 280
4 XV-013337 Дорноговь Сайншанд Олдвор 65.51 65.51 Ургахговь 5119243 2020.03.03 2017.05.18 251
5 XV-013658 Булган Баян-Агт Гуа улаан уул 865.03 865.03 Жи Жи Жи майнинг групп 5325595 2020.05.08 2017.05.08 226
6 XV-013764 Өмнөговь Манлай Хүрэн толгой 7,914.03 7,914.03 Ньюгоулд майн 5235251 2020.06.02 2017.05.18 253
7 XV-013765 Өмнөговь Манлай Бор ухаа 2,285.33 2,285.33 Ньюгоулд майн 5235251 2020.06.02 2017.05.08 228
8 XV-013814 Сэлэнгэ Ерөө Дулаан уул 761.13 761.13 Болдтөмөр ерөө гол 2855119 2020.06.17 2017.05.18 252
9 XV-015043 Дорноговь Хөвсгөл Гурван хар толгой 11,371.77 11,371.77 Саруулсайн 5057043 2020.06.06 2017.05.18 252
10 XV-016749 Баянхонгор Шинэжинст Байц 89.58 89.58 Гобикоул энд энержи 2862468 2020.06.03 2017.05.08 227
11 XV-016853 Дорноговь Алтанширээ Тойром 14,518.13 14,518.13 ВҮС 5228026 2020.04.19 2017.05.08 229
12 XV-016977 Дорноговь Даланжаргалан Майхант уул 571.30 571.30 Ди Эйч Пи 5071569 2020.06.09 2017.05.05 223

Цуцлагдсан болон дуусгавар болсон

Д/д Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
Регистрийн дугаар
Үндэслэл Цуцлагдсан /дуусгавар болсон/
 огноо
Шийдвэрийн
дугаар
1 XV-009180 Говь-Алтай Тайшир Бор нуур Тайширын хүдэр 5243904 АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр 2017.05.22 Шийдвэр гарахгүй
2 XV-013780 Өмнөговь Ноён Баруун ноён уул-1 Цагаан-Өвөлжөө 5352827 АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр 2017.05.04 Шийдвэр гарахгүй
3 XV-013601 Өмнөговь Ноён Баян уул Пибодивинсвэй ресорсез 5170672 АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр 2017.05.31 Шийдвэр гарахгүй
4 XV-005264 Өмнөговь Ноён Өвөлжөө уул Цагаан-Өвөлжөө 5352827 АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр 2017.05.23 Шийдвэр гарахгүй
5 XV-013664 Өмнөговь Ханбогд Хөтөл Меркури-Орд 5183588 АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр 2017.05.11 Шийдвэр гарахгүй
6 XV-013629 Төв Цээл Лүн ихэр уул ЕОС 5090598 АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр 2017.05.02 Шийдвэр гарахгүй
7 XV-015613 Увс Хяргас Шар уул Хорикаваметалл 5364884 АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр 2017.05.10 Шийдвэр гарахгүй
8 XV-015587 Увс Хяргас Шар уул Хорикаваметалл 5364884 АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр 2017.05.10 Шийдвэр гарахгүй
9 XV-013748 Хэнтий Батноров Сэрвэн Пироп-Эрдэнэ 5122414 АМТ хуулийн 53.1.1-д заасан үндэслэлээр 2017.05.31 Шийдвэр гарахгүй
10 XV-018643 Баян-Өлгий Өлгий Цагаан эрэг Талын Монгол Групп 2692058 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2017.05.09 237
Сагсай
11 XB-018651 Баян-Өлгий Цэнгэл Алтан толгой Талын Монгол Групп 2692058 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2017.05.09 237
12 XB-017853 Увс Наранбулаг Босго Грандлаки 5548284 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2017.05.09 237
13 XB-013622 Увс Наранбулаг Шивээт Булган-Эрдэс 2877589 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2017.05.09 237
Өлгий
Өмнөговь
14 MB-003054 Улаанбаатар Налайх Ногоон толгой НК 2703068 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2017.05.09 237
15 XB-014637 Хөвсгөл Цагаан-Уул Хуримт-1 Хургатайхайрхан 5104424 АМТ хуулийн 56.1.2 заасан үндэслэлээр 2017.05.08 237

Талбайг буцаан өгсөн

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Буцаасан талбайн хэмжээ (га) Буцаасан хэлбэр Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр # Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар
1 XV-018708 Баян-Өлгий Дэлүүн Чигэртэй-1 945.87 тодорхой хэсгийг  Ориент 2589184 2017.05.05 224
2 MV-020565 Булган Бүрэгхангай Туулын зүүн дэнж 134.52 тодорхой хэсгийг  Ориент майнинг инвестмент 6004296 2017.05.08 225
3 MV-012197 Баянхонгор Заг Их булаг 106.65 тодорхой хэсгийг  Централ эшиа майнинг 5005094 2017.05.18 255
4 XV-014876 Дорноговь Хатанбулаг Амтгайн тойрон 10,325.95 тодорхой хэсгийг  Голден гроуз  айбекс 5310598 2017.05.18 255
5 XV-016983 Завхан Эрдэнэхайрхан Мандал ул 10,223.23 тодорхой хэсгийг  Ньюголден кроун 5100127 2017.05.18 255
Яруу 405.53 тодорхой хэсгийг 
6 XV-017913 Баян-Өлгий Буянт Сагсай 3,128.13 тодорхой хэсгийг  Цахиуртбизнес групп 5787335 2017.05.18 256
7 XV-017824 Говь-Алтай Шарга Бор толгой 34,282.30 тодорхой хэсгийг  Арголд 5720443 2017.05.18 256
8 XV-013735 Увс Өмнөговь Хүрэн толгой 2,827.94 тодорхой хэсгийг  Өмний их тал 5194016 2017.05.23 273
Ховд Мянгад 13,064.64 тодорхой хэсгийг 
9 MV-017038 Өмнөговь Гурвантэс Гашуу толгой-1 12,101.29 тодорхой хэсгийг  Сауд гоби коэл транс 5358221 2017.05.30 281

Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Аймаг / хот Сум / дүүрэг Талбайн нэр Талбайн хэмжээ (га) Эзэмшигч Эзэмшигчийн регистр # Барьцаалагч Барьцаалаг-чийн регистр Шийдвэрийн огноо Шийдвэр #
1 MV-001410 Архангай Цэнхэр Өлзийт тээл 2,422.90 БМНС 2801299 Монгол улсын хөгжлийн банк 5461626 2017.05.29 274
2 MV-015042 Төв Алтанбулаг Зүүн эрэг 40.76 Жо интернэшнл 2688123 Хөтөлтномгон 5299438 2017.05.16 247
3 MV-018354 Өвөрхангай Баян-Өндөр Цахирын хоолой 1,012.86 Централ эшиа майнинг 5005094 Улаанбаатар хотын банк 2637545 2017.05.18 254
Бүрд 3,688.69

Нөхөн олгосон тусгай зөвшөөрөл

Д/д Тусгай зөвшөөрлийн  хуучин дугаар Шинэ дугаар Аймаг Сум Талбайн нэр Нийт талбайн хэмжээ Эзэмшигч  Эзэмшигчийн
Регистрийн дугаар
Шийдвэрийн
 огноо
Шийдвэрийн
дугаар
1 MV-017279 MV-020808 Дорноговь Их хэт Цагаан өндөр толгой 611.19 Занаду энержи ресорсэс монголиа 5220203 2017.05.09 232
2 MV-017280 MV-020809 Дорноговь Их хэт Тахилгат уул 525.55 Занаду энержи ресорсэс монголиа 5220203 2017.05.09 233
3 MV-017294 MV-020810 Дорноговь Их хэт Хашаат 171.73 Занаду энержи ресорсэс монголиа 5220203 2017.05.09 234
4 XV-014444 XV-020811 Дорноговь Даланжаргалан Дөрвөлжин 73.12 Чунноров 5076978 2017.05.09 235
Хэнтий Дархан 26.13
5 XV-020217 XV-020828 Булган Бүрэгхангай Булан 1,847.16 Анарболор хишиг 4397061 2017.05.23 271

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Кадастрын хэлтэс

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ