ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ДЭД САЙД Б.ЦОГТГЭРЭЛ: ДАМЖИН ӨНГӨРҮҮЛЭХ КОРИДОРЫН СУУРЬ БҮТЦИЙГ САЙЖРУУЛАХАД АНХААРНА

Нэмэгдсэн: 2017-05-09

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл