ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдрийн 237 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-014637

2009.03.16

Хөвсгөл

Цагаан-Уул

Хуримт-1

Хургатайхайрхан ХХК

2

МV-003054

2001.03.12

Улаанбаатар

Налайх

Ногоон толгой

НК ХХК

3

ХV-017853

2015.03.13

Увс

Наранбулаг

Босго

Грандлаки ХХК

4

XV-018651

2016.02.15

Баян-Өлгий

Цэнгэл

Алтан толгой

Талын монгол групп ХХК

5

XV-018643

2016.02.15

Баян-Өлгий

Өлгий, Сагсай

Цагаан эрэг

Талын монгол групп ХХК

6

ХV-013622

2008.04.29

Увс

Наранбулаг, Өлгий, Өмнөговь

Шивээт

Булган-Эрдэс ХХК

 

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ