Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд

Нэмэгдсэн: 2017-04-28

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 200 дугаар шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-013771

2008.06.02

Дундговь

Өндөршил

Өндөр нутаг

Хааннутаг ХХК

2

МV-014988

2008.04.09

Улаанбаатар

Налайх

Баянтал

Оргилшугам ХХК

3

МV-011378

2006.02.17

Дархан-Уул, Сэлэнгэ

Шарынгол, Баянгол

Шар хөтөл

Баян талын өв ХХК

4

XV-014734

2009.02.18

Говь-Алтай

Алтай

Алтай-1

Амюулет ХХК

5

XV-014733

2009.02.18

Дорноговь

Иххэт

Эрдэнэс

Жи Эм Эм Си ХХК

6

ХV-020350

2016.02.19

Дорноговь

Айраг

Хөх тал

Нутгийн буян групп ХХК

7

ХV-019404

2016.02.19

Хэнтий

Жаргалтхаан

Өвөлжөөт ам

Сонтээг ХХК

8

ХV-019717

2016.02.22

Дундговь

Баянжаргалан

Өндөр уул

Минота ХХК

9

ХV-015500

2010.02.23

Дорноговь

Хөвсгөл

Цагаан толгой

Тэсо ХХК

АМГТГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл