ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нярайн амийг аварсан ЦГ-ын дэслэгч Б. Даваадоржийг "Цагдаагийн алдар" хүндэт тэмдгээр шагналаа
Нярайн амийг аварсан ЦГ-ын дэслэгч Б. Даваадоржийг "Цагдаагийн алдар" хүндэт тэмдгээр шагналаа

Дундговь аймгийн ЦГ-ын дэслэгч Б.Даваадорж нь шуурхай дуудлагын дагуу жорлонд унасан нярайг яаралтай аварсан билээ. Түүний гавъяаг үнэлэн Хууль Зүй Дотоод Хэргийн сайдын 2017 оны 4-р сарын 06-ны өдрийн тушаалаар “Цагдаагийн алдар” хүндэт тэмдгээр шагналаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ