ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
"САЙХАН ХАМТЫН ХӨГЖИЛ" уриан дор багуудын хороонд зохион байгуулагдаж буй урлаг спортын бага наадам, татвар төлөгчдийн өдөрлөг боллоо.
"САЙХАН ХАМТЫН ХӨГЖИЛ" уриан дор багуудын хороонд зохион байгуулагдаж буй урлаг спортын бага наадам, татвар төлөгчдийн өдөрлөг боллоо.

.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ