ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Туршлага судаллаа
Туршлага судаллаа

Тус үйлдвэр нь 1981 онд ашиглалтанд орж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд одоо нийт ажиллагсдын тоо 1470 ба 1500 гаруй нэр төрлийн хивс, дорож үйлдвэрлэхийн зэрэгцээ эсгий, эсгий бүтээгдэхүүн, ноос, ноолууран бүтээгдэхүүн давхар үйлдвэрлэн гаргаж байна.

Олон улсын чанарын ISO 9001, Woolmark зэрэг чанарын шаардлага хангасан шилдэг байгууллага, шилдэг татвар төлөгч байгууллага, шилдэг үйлдвэр зэрэг олон улсын болон дотоодын нэр хүндтэй томоохон шагналуудыг хүртсэн байна.

Бүх цех, тасгууд нь дотроо хөдөлмөрийн бүтээмжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой баг, чанарын дугуйлангийн бүлэг болон хуваагдаж багууд хооронд ажил мэргэжлийн уралдаан зарлан норм, төлөвлөгөөтэй ажиллаж байлаа.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ