ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
"Архигүй Булган" хөтөлбөрийн "Аялах дэвтэр" Хутаг-Өндөр суманд 05-р сарын 15-наас 05-р сарын 27-ны өдрүүдэд аялав.
"Архигүй Булган" хөтөлбөрийн "Аялах дэвтэр" Хутаг-Өндөр суманд 05-р сарын 15-наас 05-р сарын 27-ны өдрүүдэд аялав.

Аймгийн Засаг даргын "Шинэ Булган"хөтөлбөрийн хүрээнд батлагдсан "Архигүй Булган" хөтөлбөрийн "Аялах дэвтэр" манай суманд 12 өдөр аялаж өнөөдөр Тэшиг сумруу хүргүүллээ.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ