ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Нийслэлд анх удаа гамшгийн үеийн нүүлгэн шилжүүлэлт хийх дадлага болов
Нийслэлд анх удаа гамшгийн үеийн нүүлгэн шилжүүлэлт хийх дадлага болов

Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийнүеэр нийслэлд анх удаа нүүлгэн шилжүүлэлт хийх дадлага болов. Газар хөдлөлтөд өртсөн 100 гаруй иргэнийг дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Бэлх зах орчимд байрлуулсан хээрийн эмнэлэгт нүүлгэн шилжүүлж, гамшгийн үеийн эмнэлгийн яаралтай тусламж үйлчилгээг хэрхэн үзүүлэх талаарх дадлагын дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг амжилттай зохион байгууллаа. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ