ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Ой хээрийн түймрийг унтраах дадлага сургууль боллоо
Ой хээрийн түймрийг унтраах дадлага сургууль боллоо

Сүхбаатар дүүрэгт явагдаж байгаа гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль өнөөдөр ой хээрийн түймрийн дадлагаар үргэлжиллээ. Ой хээрийн түймрийг унтраах дадлага сургууль дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Зуун модны адагт болов. Урин дулааны улиралд иргэд гэр бүл, найз нөхдөөрөө амралт зугаалгаар явдаг. Энэ үедээ санамсар, болгоомжгүйн улмаас гал алдан байгаль, экологид хор хөнөөл учруулах нь бий. Ийм тохиолдолд орон нутгийн Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн анги байгууллага хэрхэн ажиллах, гарсан гал түймрийг цаг алдалгүй унтраахад ямар үүрэг чиглэлтэй оролцох талаарх дадлага сургуулийг хийсэн юм. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ