ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дүүргийн онцгой комиссын гишүүд, гамшгаас хамгаалах албад цагийн байдалд үүрэг гүйцэтгэж байна
Дүүргийн онцгой комиссын гишүүд, гамшгаас хамгаалах албад цагийн байдалд үүрэг гүйцэтгэж байна

Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль одоогийн байдлаар штабын дадлага сургуулиар үргэлжилж байна. Дадлага сургуулийг нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гамшгийн шуурхай удирдлагын хэлтсийн дарга, хурандаа А.Дашням удирдан явуулж, дүүргийн Засаг дарга, Онцгой комиссын дарга Х.Болормаа, Засаг даргын Тамгын газрын дарга Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дарга Н.Энхболд болон дүүргийн онцгой комиссын гишүүд, гамшгаас хамгаалах албад цагийн байдалд тохирсон шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ