ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дүүргийн 2 дугаар сургуулийн спорт заал шинэчлэгдлээ
Дүүргийн 2 дугаар сургуулийн спорт заал шинэчлэгдлээ

Нийслэлийн ууган сургуулиудын нэг дүүргийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль БНХАУ-ын Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яамны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар иж бүрэн засварлагдаж шинэчлэгдлээ. 

Өчигдөр спорт заалыг хүлээж авах үйл ажиллагаа болж, тус сургуулийн сурагчид шинэ спорт зааландаа хичээллэж, тоглох боломжтой боллоо.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ