ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Энэ амралтын өдрүүдэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээтэй
Энэ амралтын өдрүүдэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээтэй

Монгол түмний уламжлалт сар шинийн баярыг угтан бүх нийтийн их цэвэрлэгээг энэ амралтын өдрүүдэдзохион байгуулах дүүргийн Засаг даргын захирамж гарлаа. Захирамжийн дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрийн бүх аж ахуй нэгж, байгууллага гаднах орчны 50 метр хүртэлх зам талбайн ил задгай хог хаягдлыг цэвэрлэж тээвэрлүүлэх, гэрлийн шон дээрх зарлал, сурталчилгааны хуудсыг хуулж, дээвэр дээрх цас мөсийг буулгаж цэвэрлэх юм. Иймд бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд иргэн, аж ахуй нэгжийг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ