Үндэсний үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ хилийн чанадад гаргахад давтан баталгаажуулалт хийлгэх шаардлагагүй боллоо

Нэмэгдсэн: 2017-02-02

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл