ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дүүргийн алслагдсан гэр хорооллын ӨЭМТ-дэд дуудлага үйлчилгээний автомашин хүлээлгэн өглөө
Дүүргийн алслагдсан гэр хорооллын ӨЭМТ-дэд дуудлага үйлчилгээний автомашин хүлээлгэн өглөө

Сүхбаатар дүүргийн гурван Өрхийн эрүүл мэндийн төв нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаардуудлага үйлчилгээний шинэ автомашинтай боллоо. Дүүргийн 15, 19 дүгээр хорооны “Гүн мэдрэмж”, 17 дугаар хорооны “Увидаст-Од”, 18, 20 дугаар хорооны “Гэрэлт манал” ӨЭМТ-д өнөөдөр эдгээр автомашиныг дүүргийн удирдлагууд хүлээлгэн өгөв. Ийнхүү дүүргийн алслагдсан гэр хорооллын 28 мянга гаруй иргэнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ илүү хурдан, хүртээмжтэй хүрэх боломж бүрдэж байна. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ