"Эрчим хүчний салбарын чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь" төслийн ажил эхэллээ

Нэмэгдсэн: 2017-01-18

Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл