ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн дүн болон 2016 оны ажлын үр дүнгээр бусдыгаа манлайлсан байгууллагуудыг шагнаж урамшууллаа.
Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэгийн дүн болон 2016 оны ажлын үр дүнгээр бусдыгаа манлайлсан байгууллагуудыг шагнаж урамшууллаа.

 Аймгийн Засаг дарга Ж.Батжаргал 2016 онд бусдыгаа манлайлсан албан байгууллагуудыг шагнаж урамшууллаа.

Үүнд: Тэргүүн байрт Аймгийн Онцгой байдлын газар, Дэд байрт Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Тусгай байрт Улсын бүртгэлийн хэлтэс болон Орон нутгийн өмчийн алба тодорлоо. Мөн харьяа байгууллагуудаасТэргүүн байрт Хүүхдийн сувилгаа чийрэгжүүлэлтийн төв, Дэд байрт Нийтийн номын сан тус тус шалгарлаа.
САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ