ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Баярын өдрүүдээр ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр ажиллана
Баярын өдрүүдээр ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр ажиллана


Шинэ жилийн баяр өдрүүдээр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байранд ерөнхий эргүүл, хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах Засаг даргын захирамж гарлаа. Захирамжийн хүрээнд 2016 оны арванхоёрдугаар сарын 29-нийөдрийн 09:00 цагаас 2017 оны нэгдүгээр сарын 02-ны өдрийн 09:00 цаг хүртэл хариуцлагатай жижүүр шуурхай мэдээлэл хүлээн авч ажиллана. Иймд та бүхэн дээрх өдрүүдэд шуурхай мэдээллээ 7007-0109 дугаарын утсанд холбогдож өгөх боломжтой юм. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ