ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Мэндчилгээ
Мэндчилгээ

Хонгор нутгийн элэг нэгт түмэн олон та бүхнийхээ амгаланг айлтган мэндчилье

Баянхонгор аймаг маань байгалийн арвин их нөөц баялагтай, газар нутаг нь онгон дагшин, хүн зон нь оюуны өндөр чадамжтай билээ. Байгаль түүх, соёлын дурсгалууд, эртний шим ертөнцийн үлдэгдэл бүхий аялал жуулчлалын тааламжтай орчин, уул уурхайн, олборлох, боловсруулах үйлдвэр хөгжүүлэх ашигт малтмалын их нөөц баялаг бүхий давуу талууд бий.

Та бидэнд байгаа энэхүү асар их боломжийг зөв, зүйтэй ашиглахад Шинэчлэлийн бодлого үр өгөөжөө өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Цаашдаа аймаг орон нутгийнхаа уул, ус, бэлчээр, ургамал, ан амьтан, ашигт малтмал, байгаль орчноо хайрлан хамгаалж, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгаланухаалгаар хандах нь хойч үеийн өмнө хүлээх үүрэг юм.

Эдийн засгийн үндэс болсон мал аж ахуй газар тариаланг хослуулан эрчимжүүлж, үйлдвэрлэл, бизнесийн бусад салбарыг жигд хөгжүүлэн найдвартай чанартай, дэд бүтцийг бий болгож, ард иргэдийнхээ ашиг орлогыг нэмэгдүүлж, аж амьдралыг сайжруулах нь бидний эрхэм зорилго юм. Чухам үүний төлөө боломжит бүх нөхцлөө дайчлан ажиллахыг говь хангайн цэнхэр орны бүрэн эрхт эзэд, энэ нутагтай холбоотой хүн бүр хүсэж байгааг гүнээ ухамсарлаж байна.

Эдийн засаг, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй болон бусад үр ашигтай үйлдвэрлэлийн салбарыг нэмэгдүүлж, шууд ардчиллыг жинхэнэ утгаар нь амьдралд хэрэгжүүлж,иргэдийн оролцоо, иргэний нийгмийн байгууллагын идэвхитэй санаачилгыг дэмжин, ашиг сонирхлын зөрчилгүй, төрийн албан хаагчдын хариуцлага, сахилга батыг сайжруулж, иргэндээ хүрч үйлчилдэг,иргэдээ сонсдог ард түмнийхээ төлөө бүхнийг зориулсан нийгэм байгуулахын төлөө хамтдаа зүтгэцгээе.

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА  Д.ЖАРГАЛСАЙХАН

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ