ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Дүүргийн Цэргийн штаб 2016 оны ажлаараа нийслэлдээ тэргүүллээ
Дүүргийн Цэргийн штаб 2016 оны ажлаараа нийслэлдээ тэргүүллээ

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб 2016 онд хийж, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаагаараа нийслэлдээ тэргүүллээ. Жил бүр нийслэлийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабаас тухайн онд батлан хамгаалах хууль, тогтоомжийн биелэлтийг иргэдэд сурталчлах, хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд нь үнэлэлт өгдөг. Энэ дагуу нийт долоон бүлэг 71 заалт бүхий үзүүлэлтээр хяналт- шинжилгээ хийхэд дүүргийн Цэргийн штаб “БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ” үнэлэгдсэн байна. Нийслэлийн есөн дүүргээс 2016 оны ажлаараа манлайлсан Цэргийн штабын хамт олондоо баяр хүргэж, ажлын өндөр амжилт хүсье.

СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ