Тагнуулын ерөнхий газрын Сүхбаатар аймаг дахь хэлтсийн 70 жилийн ойд...

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

 ДЯЯ-ны сайдын 1942 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тушаалаар ДЯЯ-ны тусгай хэлтэс нэртэйгээр одоогийн Сүхбаатар аймаг дахь хэлтэс анх үүсгэн байгууллагдсан.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл