ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Эх үрсийн баяраар автозамын боомтууд амарна
Эх үрсийн баяраар автозамын боомтууд амарна

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр буюу бидний хэлж заншсанаар хүүхдийн баяр тохиож байна. Жил бүрийн зургадугаар сарын 1-ний өдрийг "Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай" хуульд заасан учраас бүх нийтийн амралтын өдөр болгосон билээ. Тиймээс ч энэ өдөр Монгол-Хятадын автозамын шалган нэвтрүүлэх боомтууд ажиллахгүй. Харин төмөр замын боомтууд тогтсон хуваарийн дагуу хэвийн ажиллах юм байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ