ТЕГ-ын "Эрч спорт" хороо

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

 ТЕГ-ын "Эрч спорт" хороо нь 2005 онд "Эрч" клуб нэртэйгээр байгуулагдсан.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл