Хичээнгүй сайд Цэрэндорж

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

 Ардын Засгийн анхны ерөнхий сайд Бодоогийн дараа Жалхантхутагт Дамдинбазрыг ерөнхий сайдаар томилох хүртэлх хэсэгхээн хугацаанд Хичээнгүй бэйс Цэрэндорж ерөнхий сайдыг түр оролсон билээ.

Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл