ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГААР Б.ЭНХБОЛД ТОМИЛОГДЛОО
ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГААР Б.ЭНХБОЛД ТОМИЛОГДЛОО

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Б/26 дугаар захирамжаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар Б.Энхболдыг томиллоо. 2015 оноос хойш Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байсан Б.Бат-Очир үүрэгт ажлаа албан ёсоор хүлээлгэн өгөөд цаашдын ажилд нь амжилт хүслээ. Б..Энхболд нь өмнө Хан-Уул дүүргийн Бүртгэлийн хэлтсийн даргаар ажиллаж байсан юм.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ