ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
​Өнөөдрийн байдлаар дүүрэгт 29.8 тонн тусгай бодис, 50 тонн давс бэлэн байна
​Өнөөдрийн байдлаар дүүрэгт 29.8 тонн тусгай бодис, 50 тонн давс бэлэн байна

Дүүргийн хэмжээнд авто замын хальтиргаа, гулгаанаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна. Энэ дагуу Бээжин, Эрхүү, Денвэр, Алтай, Бэлхийн гудамж, Тоосгоны үйлдвэрийн нийт 28 км замд 47.5 тонн давс цацжээ. Мөн гэр хорооллын өгсүүр, хальтиргаа үүсдэг замууд, орон сууцны хорооллын сүүдэр болон өгсүүр газруудад цацах давсыг хороод, болон СӨХ-дод хүргүүлсэн бөгөөд хальтиргаа үүссэн тухай бүр цацаж байна. Өнөөдрийн байдлаар дүүрэгт 29.8 тонн тусгай бодис, 50 тонн давс бэлэн байна.

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ