“Сумын эрүүл мэндийн төвийн хөгжлийн шинэчлэл” улсын зөвлөгөөн боллоо

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

“Сумын эрүүл мэндийн төвийн хөгжлийн шинэчлэл” улсын зөвлөгөөн боллоо
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл