ГИХАЭГ-ыг удирдлага манай улсад ажиллаж амьдарч буй Солонгос иргэдтэй уулзлаа

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

ГИХАЭГ-ыг удирдлага манай улсад ажиллаж амьдарч буй Солонгос иргэдтэй уулзлаа
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл