ГИХАЭГ иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ

Нэмэгдсэн: 2013-05-30

ГИХАЭГ иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ
Санал болгож байна
Төрийн байгууллагуудын мэдээлэл