ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
Гадаадад сурч, ажиллаж байгаа цэргийн насны залуусын анхааралд
Гадаадад сурч, ажиллаж байгаа цэргийн насны залуусын анхааралд

Цэргийн жинхэнэ албанд татагдахаар зарлан дуудах хуудас авсан ГАДААДАД СУРЧ байгаа болон АЖИЛЛАЖ байгаа иргэдийн материалыг 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр I-X хорооны, 14-ний өдөр XI-XX хорооны иргэдийг 08:30-17:30 цагийн хооронд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын НЭГ ЦОНХ-ны үйлчилгээнд хүлээн авна.

ДАРААХ МАТЕРИАЛУУДЫГ БҮРДҮҮЛСЭН БАЙНА

-  Тухайн ээлжний цэрэг татлагаас чөлөөлөхийг хүссэн өргөдөл, /Хорооны Засаг даргын цохолттой байх шаардлагатай/

-  Иргэний харъяалал, Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий газраас монгол улсын хилээр нэвтрэн гарсан тодорхойлолт

-  Суралцаж байгаа сургуулийн топорхойлолт, Визний хуулбар

-  Хараар ажиллаж, сурч гадаадад байгааг тодорхойлсон төрсөн эцэг /эх/-ийн өргөдөл /иргэний үнэмлэхний хуулбартай/

Жич: Өнгөрсөн онд бүрдүүлж өгсөн материал архивт орсон тул шинээр бүрдүүлж өнгө. Тухайн иргэний материалыг ар гэрийн гишүүн нь бүрдүүлж ирнэ. 

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ