ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
"Хилийн тэнгэр цэлмэг байгаасай" клип
"Хилийн тэнгэр цэлмэг байгаасай" клип

 "Хилийн тэнгэр цэлмэг байгаасай" дууны клип дуучин МУГЖ Т.Баясгалан

САНАЛ БОЛГОХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ